Fáilte go dtí an Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais

COVID-19 (Coronavirus) NOTICE: Facilitating Remote Learning.

The NHP recognises the difficulty our Trainers may be having in endeavouring to deal with the reality of Covid 19 and how it impacts on their activities with regard to the delivery of NHP food safety courses. We are supportive of those who may decide to conduct NHP food safety via remote platforms with the proviso that trainers can ensure that the learning objectives are met for each course and the trainer has the requisite IT support to deliver the courses to their target audience. In order to facilitate the remote delivery of NHP courses, trainers may order course material from the Administrator of the NHP, who will organise with the individual trainer the dispatch of this material and the follow up action required to process the course. Those who may wish to consider the remote delivery of courses should contact the Administrator to be advised of the arrangements that are in place

Paul Logan,
Chaiperson, NHP

Tar éis athbhreithniú domhain straitéiseacha i 2009 cinneadh a leathnú raon feidhme an Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais chun dul i ngleic leis an tionscal bia níos leithne. The NHP now represents the food safety training requirements of thirteen member organizations comprised of Government Agencies and Industry Representative Bodies that have a key interest in and responsibility for the promotion of food hygiene. An Coiste Bainistíochta NHP ó ionadaithe ó gach ceann de na ball-eagraíochtaí.

Táirgí Ár & Seirbhísí

Management Training Course

An tAcht um Bainistíocht na gClár Sláinteachas Bia, An Treoir Riachtanach a Comhlíonta HACCP,a bhí deartha chun cur ar chumas gnóthaí bia chun cloí le reachtaíocht Sábháilteachta Bia an AE. Tá an cúrsa bunaithe ar an Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann sonraíochtaí – IS. 340:2007 “Sláinteachais san Earnáil Lónadóireachta” agus IS341:2007 “Sláinteachais i Miondíol bia agus mórdhíol”. Tugann sé aghaidh freisin ar an Leibhéal- 3 Scileanna Sábháilteachta Bia na ceanglais do Bhainisteoirí agus Maoirseoirí mar atá sainmhínithe ag Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

An “Cúrsaí Sláinteachas” bhfoilseacháin traenála Tá forbairt déanta ag an Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais d'fhonn feabhas a chur ar Sláinteachas agus Sábháilteacht Bia caighdeáin laistigh den earnáil bia ar fad. Mar aitheantas ar an bpróifíl il-náisiúnta de chuid an lucht oibre, an leabhráin a bheith foilsithe i ndeich dteanga éagsúla chun oiliúint ionduchtúcháin i sláinteachas riachtanacha agus na prionsabail atá sábháilteachta bia a sholáthar do bhaill foirne sóisearacha fostaithe ar bhonn páirtaimseartha, bhonn séasúrach nó ócáideach sna hearnálacha éagsúla bia.

Cuirimid réimse de chúrsaí ríomh-fhoghlama a chlúdaíonn scileanna sábháilteachta bia. Ina measc seo tá Sábháilteachta Bia Riachtanach & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) r-Fhoghlaim Cúrsaí atá deartha le haghaidh 1) Oibrithe Ginearálta an Bhia i Óstáin, Bialanna, Barraí, Lónadóireachta agus Bia Asraonta Miondíola, 2) Oibreoirí Leaba agus Bricfeasta, 3) Bia agus Oibrithe Cúram Ginearálta sna hEarnálacha Sláinte Poiblí agus Príobháideacha agus 4) Oibrithe bia in Fáilte Éireann Tithe Tábhairne Ceadaithe. Cliceáil ar na naisc thíos le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcúrsa cuí.

Cúrsaí r-Fhoghlaim

Tá an Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais an t-ainm trádála do Chomhpháirtíocht na Gníomhaireachtaí Rialtais agus Ionadaithe Tionscal Comhlachtaí a bunaíodh chun a fhorbairt , chun cinn agus a chomhordú ar réimse tionscnamh oiliúna sábháilteachta bia don Earnáil Bia na hÉireann. Tá an NHP atá cláraithe do CBL in Éirinn, 9535893H uimhir Clárú agus an seoladh gnó Cúirt na Mainistreach, Bloc B. Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.