Náisiúnta Sláinteachais Coiste Bainistíochta Páirtíochta

An Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais Coiste Bainistíochta ó ionadaithe na ball-eagraíochtaí. Is iad na baill foirne atá ann faoi láthair Coiste Bainistíochta:

Coiste Bainistíochta

Clodagh Fitzgerald
CHAIR
An Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais
Colm Breheny
CISTEOIR
Bainisteoir Forbairt Ghairmiúil
Fáilte Ireland
Mary Gorby
RÚNAÍ
Oifigeach Sinsearach Sláinte Comhshaoil
Oifigigh Sláinte Comhshaoil’ Cumann
Raymond Ellard
Iontaobhais
Stiúrthóir Iniúchóireachta & Comhlíonadh
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
MIHI Kinsella Natasha
Iontaobhais
Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
Institiúid Aíochta na hÉireann (IHI)
Anne Marie Crowley
Oifigeach um Chaighdeáin
National Standards Association of Ireland (NSAI)
Maurice Bergin
Stiúrthóir
Institiúid Aíochta na hÉireann (IHI)
Martin Roper
Stiúrthóir Teicniúil
Cumann Feabhas Cáilíochta na hÉireann (EIQA)
Ita White
Food Industry Development
Teagasc
Ita White photo
Marie Henson
Seafisheries Officer
Ag an Údarás um Chosaint Iascaigh Mhara / An t-Údarás um Choisaint Iascaigh Mhara
Adrian Cummins
Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
Cumann Bialann na hÉireann (RAI)
Sinead O’Halloran
Gairmithe Cumann Sábháilteacht Bia (FSPA)
Margaret Kenny
Uachtarán
Cumann Bainistíochta Lónadóireachta na hÉireann (CMAI)
Liam Nolan
Cónaidhm Fíoncheannaithe na hÉireann
Dermot Moriarty
Bainisteoir Margaíochta & Cumarsáid
Safefood An Bord um Chur Chun Cinn Sábháilteachta
John Maher
Oifigeach Sinsearach Sláinte Comhshaoil
Environmental Health Association of Ireland
Liz Brady
Riarthóir
An Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais
Tá an Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais an t-ainm trádála do Chomhpháirtíocht na Gníomhaireachtaí Rialtais agus Ionadaithe Tionscal Comhlachtaí a bunaíodh chun a fhorbairt , chun cinn agus a chomhordú ar réimse tionscnamh oiliúna sábháilteachta bia don Earnáil Bia na hÉireann. Tá an NHP atá cláraithe do CBL in Éirinn, 9535893H uimhir Clárú agus an seoladh gnó Cúirt na Mainistreach, Bloc B. Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.