Ceadúnaíodh Oiliúnóirí Eolaire

Brabhsáil de réir réigiúin:
Teil: 086-8484894
Clodagh Fitzgerald M. Sc, Cuilbeg, , An Cheathrú Rua, Sligeach
Mob: 087 2663616
Connaught Food Safety Management, Dunmore, Cad. Na Gaillimhe
Mob: 086 3224420
Ríomhphost: mariehowley@gmail.com
GMIT, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Na Gaillimhe, County Galway
Mob: 087 221 0062

Grianghraf le caoinchead Fáilte Éireann

Grianghraf le caoinchead Fáilte Éireann

Grianghraf le caoinchead Fáilte Éireann

Grianghraf le caoinchead Fáilte Éireann
Tá an Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais an t-ainm trádála do Chomhpháirtíocht na Gníomhaireachtaí Rialtais agus Ionadaithe Tionscal Comhlachtaí a bunaíodh chun a fhorbairt , chun cinn agus a chomhordú ar réimse tionscnamh oiliúna sábháilteachta bia don Earnáil Bia na hÉireann. Tá an NHP atá cláraithe do CBL in Éirinn, 9535893H uimhir Clárú agus an seoladh gnó Cúirt na Mainistreach, Bloc B. Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.