Proces licencjonowania

Poniżej opisano proces licencjonowania trenerów do dostarczenia “Management of Food Safety, Essential Guide do HACCP Zgodności” programme and any other programmes or courses certified byThe National Hygiene Partnership

W ciągu roku od pomyślnym ukończeniu fazy 1, mogą ubiegać się na piśmie do Krajowego Partnerstwa Higiena stać Licencjonowane Trener załączając kopie zarówno swoim Zarządzania świadectwa Bezpieczeństwa Żywności i swoich technik szkolenia Grupa (or equivalent) certyfikat. Musisz po pomyślnym ukończeniu każdej fazy przed przejściem do następnego. Każda faza jest krótko opisane poniżej.

Faza 1

Attend the Management of Food Safety -The Essential Guide to HACCP Compliance Programme and achieve a distinction (85% lub więcej) in the written assessment and project. The programme concludes with a written examination (300 marks) and a practical project (200 marks) składania 4 tygodnie po ddate badanie. Liczba znaków: 500.

Faza 2

Uczestniczyć technik szkolenia Grupa lub Train the Trainer Course i wykazać kompetencje w realizacji wybranych sesjach na określonych i ustalonych kryteriów szkoleniowych.

Faza 3

Poddaj i przekazać formalnej oceny zdolność do administrowania Zarządu Higieny Żywności oczywiście do wymaganych standardów. Kierownictwo Państwowego Zakładu Higieny Partnerstwo wspólnie prowadzenia tej oceny. Ocena będzie koncentrować się na treści programu, struktura i powiązania z IS. 340:2007 Higiena w branży gastronomicznej lub IS341:2007 Higieny w handlu detalicznym żywnością i Hurtowy odpowiednio. Program zajmie się ponadto takie tematy, jak interakcji grupy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, opracowania planów działania, Oczywiście przed i po podaniu, również badanie i zatwierdzanie kryteriów. Ogólny znak 85% powinien zostać osiągnięty.

Deliver a session of the Management of Food Safety programme. Ta sesja zostanie oceniona przez EHO i specjalista w zakresie metodologii kształcenia. Ogólny znak 85% powinien zostać osiągnięty.

Faza 4

Krajowe Partnerstwo wypełnić formularz zgłoszeniowy higieny licencja trener. This license is renewable on an annual basis subject to compliance with the renewal criteria. Obecna roczna opłata za odnowienie jest 120 € plus podatek VAT @ 23%.

Zakup pakietu Szkolenia Higieny. Ten materiał jest na kluczu USB i zawiera Uwagi polecamy obfite trenera, Prezentacje PowerPoint i uczestnik "Materiały informacyjne.

Faza 5

Podpisać umowę licencyjną Partnerstwo Higiena trener Narodowy. Proszę zwrócić uwagę,: Fazy 1, 3 4 and 5 powinny być prowadzone w kolejności. Nie jest możliwe, aby przejść do fazy 4 o ile wymogi faz 1, 2 and 3 zostały speione. Podobnie, licencja nie zostanie przyznana, chyba że wszystkie kryteria licencyjne zostały spełnione.

Koszt: Zarząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Trainer licencji

Faza 1 – Ceny różnią się, kontakt NHP Licensed Trainer bezpośrednio
Faza 2 – Ceny różnią się, Zobowiązania wobec organizatora kursu
Faza 3 – € 300 plus podatek VAT @ 23% (Płatne NHP)
Faza 4 – € 290 plus podatek VAT @ 23% (Płatne NHP)
Faza 5 – Bez kosztów

The above licensing fee structure may be subject to an annual adjustment. W przypadkach, gdy będzie to konieczne, aby powtórzyć albo część fazy 3, powtarzać opłaty będą miały zastosowanie. Każda faza może być próba 3 razy tylko. Faza 4 musi być dokonana w 6 miesięcy od fazy 3.

Licencja jest wydawana zgodnie z Umową licencyjną NHP i obejmuje aktywację licencji – that is training a minimum of 10 osób korzystających z programu Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności w pierwszym roku i co najmniej 10 uczących się co 2 lata.

PZH partnerstwie mogą przyznać odstępstwa w pewnych okolicznościach, jeżeli uważa się za właściwe, gdy poszczególne rozpatrywane są wnioski. Wnioskodawców ubiegających się o zwolnienia będzie zobowiązany do przedstawienia kopii odpowiednich kwalifikacji. Wybrani kandydaci otrzymają certyfikat licencji wydawanej przez Narodowy Partnerstwa Higiena i będzie wpisana do Krajowego Rejestru Licencjonowanych Trenerów bezpieczeństwa żywności.

PZH Partnerstwa jest nazwą handlową dla partnerstwie z agencji rządowych i przedstawicieli przemysłu wyborcze, która powstała w celu rozwijania , promowanie i koordynowanie różnych inicjatyw szkoleniowych dla bezpieczeństwa żywności w Irlandii spożywczego. NHP zarejestrowany do celów VAT w Irlandii, 9535893H Numer rejestracyjny i adres prowadzenia działalności jest Abbey Court, Blok B. Abbey Street Lower, Dublin 1.