RÉAMHRÁ leis an COMHPHÁIRTÍOCHT SLÁINTEACHAS NÁISIÚNTA's CÚRSA E-FOGHLAMA

SÁBHÁILTEACHT BIA RIACHTANACH & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) for BED & Oibreoirí Bricfeasta

Mar aon le hoibreoirí na n gach gnó bia, oibreoirí an Leaba & bunaíochtaí Bricfeasta ag teastáil chun cloí leis an dá heilimintí seo a leanas príomhghnéithe Reachtaíocht um Shábháilteacht Bia:

 • Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Sláinteachas Earraí Bia) Rialacháin 2006
  • (IR Uimh 369 de 2006) (Arna leasú ag IR. I 380 0f 2009)
 • Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dlí Ginearálta Bia) Rialacháin 2007
  • (IR Uimh 747 de 2007)

Cuirfidh sé seo forbhreathnú ar fáil duit an t-eolas cúlra is gá faoi gach ceann de na ceannteidil seo a leanas; Sláinteachas, Inrianaitheacht, Oiliúint Sábháilteachta Bia, Food Waste Regulations & Deimhniú

Sláinteachas

An chéad tacar rialachán ar an Sláinteachas Earraí Bia, de cheangal ar oibreoirí gnólachtaí bia chun déanamh de réir Rialachán AE 852/2004. Léiríonn sé seo na ceanglais sláinteachais bia agus sábháilteachta do gach gnó bia. Gach hoibreoirí gnóthaí bia lena n-áirítear iad siúd a reáchtáil Leaba & Bricfeasta is gá chun clárú a gcuid gnó a dhéanamh leis na Seirbhíse Sláinte (FSS). An t-Oifigeach Sláinte Comhshaoil (OSC) ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte beidh comhairle ar an Leaba & Oibreoir Bricfeasta ar aon cheanglais shonracha go mbeidh siad in ann cloí lena mar seo ag brath ar an raon feidhme a gcuid gníomhaíochtaí ullmhúcháin bia. Tá cuid de na ceanglais sláinteachais ghinearálta an áis agus an cumas a choimeád ar bun ag an teocht cheart bianna i rith na céimeanna éagsúla den phróiseas táirgthe agus a bheith in ann monatóireacht a dhéanamh ar na teochtaí. The level of detail in temperature monitoring will depend on the type and scope of the food preparation activities being performed within the Bed & oibriú Bricfeasta.

Inrianaitheacht

oibleagáid ar an dara sraith de rialacháin maidir le Dlí Ginearálta Bia oibreoirí gnó bia a chomhlíonadh Rialachán AE 178/2002. Éilíonn seo go n-oibreoirí gnó bia a bheith i bhfeidhm córas agus nósanna imeachta maidir le rianú bia a úsáidtear i ngnó an bhia agus a bheith in ann an fhaisnéis sin ar fáil don Oifigeach Sláinte Chomhshaoil. Leaba & gá oibreoirí Bricfeasta a bheith in ann an bia a sheirbheáil lorg do chustaiméirí ar ais go dtí na soláthraithe na dtáirgí. Ciallaíonn sé seo le taifid a choinneáil de na bianna a ceannaíodh lena n-áirítear

 • Ainm agus seoladh an tsoláthraithe
 • Seachadadh dátaí / ceannach
 • Cineál Bia

Mar a lán B&BS Tá tithe príobháideacha, Is ceanglas bunúsach go mór go mbeadh go ndéanfar idirdhealú soiléir an bia mar bhia don ag na baill teaghlaigh agus an bia a stóráil agus a bheith ullmhaithe do na haíonna an Leaba & Bricfeasta oibriú mar an ceanglas a thiomsú agus sábháilteacht bia agus taifid a choimeád ar bun maidir le hinrianaitheacht ach feidhm aige maidir le bia a sheirbheáil ar aíonna.

Oiliúint Sábháilteachta Bia

Bed and Breakfast imageIs riachtanas dlíthiúil nó baill foirne atá gafa le bia a ullmhú i ngníomh Leaba agus Bricfeasta oilte iad agus / nó a mhaoirsiú comhchuimseach lena gníomhaíocht oibre. Tá an fhreagracht as maoirseacht a dhéanamh agus oiliúint na mball foirne nó leis an teaghlach a bhfuil oibreoir an Leaba & áitreabh Bricfeasta.

The National Hygiene Partnership’s Essential Food Safety & Hygiene Skills eLearning course is based on the Guide to Food Safety Training – Level 1 which has been published by the Food Safety Authority of Ireland. The course will enable you to gain a comprehensive understanding of the hygiene conditions and practices which must be strictly adhered to during each stage of the food production process. The application of these key principles will play a critical role in ensuring the provision of safe food for your guests.

The course will also introduce you to a range of templates designed by the Food Safety Authority of Ireland to aid the process of recording and maintaining the traceability of food and other food safety records. I Aonad Foghlama 7 den chúrsa beidh ort a dhéanamh ar fheidhmiú gairid i bhfeidhm praiticiúil na príomhphointí foghlama atá sa chúrsa. This exercise will focus on the completion of the records that must be available for inspection during the annual monitoring visit by the Environmental Health Officer. These records should reflect the type and scope of the food preparation activities being performed within your Bed & áitreabh Bricfeasta. Beidh an cleachtadh a chruthú chun bheith luachmhar mar a bheidh sé ar fáil duit an t-eolas agus inniúlacht riachtanach a chur i gcrích agus na sábháilteachta bia de dhíth maidir le hinrianaitheacht agus taifid a choimeád ar bun ar bhonn leanúnach.

What Is the Purpose of the Guide to Food Safety Training Level 1?
This guide describes the standard of food safety training required of all food workers within the Food Service or Food Retail Sectors including B & B operations. Soláthraíonn sé eolas ar cad ba chóir d'fhostaithe a bheith in ann a dhéanamh i dtaca le sábháilteacht bia ag brath ar:

 • a leibhéal freagrachta
 • an bhfuil siad ag obair i réimse ard nó íseal-riosca
 • the length of time they have been working in the food sector

Chun Cé An bhfuil an Treoir seo Isteach?
All food handlers who work in the food service or retail sectors including B & B operations whether they are employed on a full time or part time basis.

Leibhéal 1 (Ionduchtú)

Tá an leibhéal seo roinnte ina dhá chéim. Stage I outlines what all employees must be able to demonstrate before they start handling food in a Bed & áitreabh Bricfeasta.

Leibhéal 1, Céim I – Scileanna Sábháilteachta Bia Achoimre

Stage I describes the food safety skills required of Proprietors, Family Members and or Employees before they handle food in Bed & áitreabh Bricfeasta.

The following is a list of the nine food safety skills that Proprietors, Family Members and or Employees involved in food handling in a Bed & Breakfast Premises should demonstrate.

 1. Caith agus éide / éadaí cosanta a choimeád ar bun go sláinteach
 2. Chothabháil ar ardchaighdeán a lámh-níocháin
 3. Chothabháil ar ardchaighdeán sláinteachais phearsanta
 4. Léiriú chleachtais sláinteachais a cheartú má tá ag fulaingt ó tinnis / galair ad'fhéadfadh cur isteach ar shábháilteacht bia
 5. cleachtais Seachain míshláinteacha in oibríocht bia
 6. Léiríonn dea-láimhseáil shábháilte bia
 7. áiseanna foirne a choinneáil i riocht sláintiúil
 8. Géill comharthaí sábháilteachta bia
 9. Coinnigh réimsí oibre glan


Leibhéal 1, Céim II – Scileanna Sábháilteachta Bia Achoimre
Having been trained to Stage I, Stage II provides information on what you and your employees need to know after they have been working in your premises for a month. Even though they will have had training at this stage they will require supervision to ensure that they are demonstrating good food safety practices.

Seo a leanas liosta de na 11 food safety skills to be demonstrated by Proprietors, Family Members and or Employees of a Bed & Breakfast Premises at this stage:

 1. Demonstrate their legal responsibility in ensuring safe food for the Guests of a Bed & áitreabh Bricfeasta
 2. Aithint conas is féidir le bia a chur i mbaol ag ceimiceacha, guaiseacha fisiceacha agus bitheolaíoch
 3. Tuiscint a léiriú ar traséilliú agus an chleachtais sláinteachais is gá chun é a chosc
 4. Mínigh an difríocht idir gníomhaíochtaí ard agus a mbaineann riosca íseal
 5. Neamhriachtanach a sheachaint láimhseáil bia, bia agus dromchlaí uirlisí
 6. Más infheidhme maidir leis an bpost, taifead an teocht an bhia mar is gá
 7. Coinnigh taifead a sábháilteacht bia is cuí
 8. lotnaidí Coinnigh as oibriú bia agus maidir le córas diúscartha dramhaíola feidhmiú sásúil
 9. Gníomhú nuair ar an eolas faoi na cleachtais míshláinteach a d'fhéadfadh a chur ar shábháilteacht bia i mbaol
 10. Comhoibriú le oifigigh fhorfheidhmithe údaraithe
 11. Más infheidhme maidir leis an bpost, seachadtaí seiceáil go cuí

Download Leibhéal FSAI 1 – Oiliúint Ionduchtúcháin Scileanna Sábháilteachta Bia

Deimhniú

Is féidir le Deimhniú Críochnaithe a íoslódáil luath is a chuirfear um Shábháilteacht Bia Riachtanach & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) cúrsa. Beidh sé seo a úsáid mar thaifead go bhfuil tú críochnaithe go sásúil ar chúrsa oiliúna bunaithe ar na ceanglais atá sa Treoir um Shábháilteacht Bia Oiliúint Leibhéal 1 – Stage I and Stage II. Foilsíodh an treoir sin ag an Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

Na Rialacháin Dramhaíola Bia

Baineann na rialacháin le haon ghnó bia níos mó ná 50kg de dhramhaíl bhia in aghaidh na seachtaine. Leaba & Bricfeasta bunaíochtaí a bhfuil níos lú ná 4 seomraí codlata atá díolmhaithe ó Rialachán seo a leasú ach oibreoirí B&áitreabh B le 5 nó 6 bedrooms Moltar dul i dteagmháil n-údarás áitiúil a chinneadh má thagann siad faoi raon feidhme an teorainn 50kg go háirithe má tá siad fónamh freisin béile tráthnóna. Businesses producing less than 50kg have been given a further year to get their house in order but only if they sent a written declaration to their local authority to this effect in advance of the July 1st 2010 deadline.

Conas a bheidh na Rialacháin Dramhaíola Bia a chur i bhfeidhm ?

Má tá feidhm ag na rialacháin a thabhairt duit, oifigigh fhorfheidhmithe ó do chontae áitiúil nó comhairle cathrach i dteideal dul isteach ar d'áitreabh agus seiceáil go bhfuil tú ag cloí leis an reachtaíocht. D'fhéadfadh d'údarás áitiúil a cheangal, freisin, tuarascáil a thabhairt ar aird ort chun feidhme nó tuarascáil bhliantúil cur síos ar conas tá tú féin do bhainistiú dramhaíola bia. Ba cheart an tuarascáil seo faisnéis ar fáil maidir leis an gcineál, tionscnaimh agus méid na dramhaíola a ghintear bia, na socruithe bainistíochta agus an ceann scríbe na dramhaíola bia, an gcainníocht a chuirtear chun athchúrsála , na bearta arna nglacadh chun laghdú ar dhramhaíl bia i rith na bliana.

The Relationship between the Food Waste Regulations and Food Safety and Hygiene Standards and Guidelines

Cé go bhfuil na Dramhaíola Rialacháin um Bia agus na Rialacháin Sláinteachais Bia dhá aonán ar leith, ba chóir é a thabhairt ar aird nach dtugann na rialacháin dramhaíl bhia coimhlint ar bhealach ar bith leis na sábháilteachta bia agus sláinteachais rialacháin, standards and guidelines outlined in the Essential Food Safety & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) eLearning course.

Costas an Chúrsa: €40.00 (Inc. VAT @23%)

Visa Credit payments supported by WorldPay Mastercard payments supported by WorldPay Laser payments supported by WorldPay American Express payments supported by WorldPay WorldPay Payments Processing

Course cost includes VAT @23%, ar líne a rollú agus seirbhísí tacaíochta

Logáil isteach / Sign Up a E-Learning Cúrsa do Leaba & Oibreoirí Bricfeasta

Bed and Breakfast image

Gnéithe Cúrsa

 • Ar fáil ar-líne ach
 • Ní mór a chríochnú laistigh sé seachtaine as ar-líne rollú.
 • Tá fuaime, ghnéithe amhairc agus idirghníomhach.
 • Struchtúrtha i bhformáid modúlach agus tá seacht n-aonad foghlama éagsúla.
 • Tá gach aonad foghlama atá sainmhínithe go soiléir cuspóirí foghlama agus a chuimsíonn raon ceisteanna ilroghnacha iad a thástáil agus a threisiú foghlama
 • Deartha chun a shú i seisiún gearr de thart ar uair an chloig amháin nó níos lú
 • Is féidir é a rochtain 24 uair an chloig in aghaidh an lae
 • Níor chóir a bheith níos faide ná 9 uair an chloig a chur i gcrích gach modúil cúrsa
 • Ní mór don fhoghlaimeoir iomlán gach aonad foghlama agus an freagra ceart a chur ar fáil ar na ceisteanna a bhaineann roimh dul ar aghaidh leis an t-aonad eile foghlama.
 • Ní mór an aonaid foghlama a bheidh le leanúint d'fhonn línte
 • Beidh na foghlaimeoirí a chur i gcrích ar roinnt samplaí Sábháilteachta Bia teimpléid in Aonad Foghlama 7.

Deimhniú

 • Is féidir le taifead ar oiliúint i bhfoirm ar dheimhniú a íoslódáil ar a chríochnú an cúrsa go sásúil.

Sign Up Gnéithe

 • Focal faire rochtain a fháil ar chúrsa
 • Beidh Pasfhocal a eisiúint ar a íoc na táille an chúrsa
 • Faighte creidmheasa nó cárta dochair glacadh íocaíochtaí ar-líne
 • Ar-líne bpróiseas clárúcháin rollú /
 • Beidh Má tá an fráma ama de shé seachtaine cheadaítear go gcomlánaíonn tú an cúrsa thar rochtain ar an gcúrsa a bheidh in éag agus an táille gcúrsa iomlán agus ath-clárú a bheith ag teastáil chun an cúrsa a chríochnú.

Riachtanais Chórais

 • Brabhsálaí Gréasáin: Ba cheart na cúrsaí ríomhfhoghlaim obair in aon bhrabhsálaí gréasáin nua-aimseartha, áfach, beidh sé ag obair in Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+ agus Google Chrome 5+. Ba chóir do bhrabhsálaí a bheith chomh maith agus dá fianáin javascript ar chumas. Tá siad seo ar chumas de ghnáth de réir réamhshocraithe.
 • Adobe Reader 9+ le haghaidh léamh Comhaid PDF
 • Adobe Flash Player 10+ chun seinm comhaid físe
 • Is féidir an dá iarratas Adobe atá liostaithe thuas a íoslódáil saor in aisce ó www.adobe.com
Tá an Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais an t-ainm trádála do Chomhpháirtíocht na Gníomhaireachtaí Rialtais agus Ionadaithe Tionscal Comhlachtaí a bunaíodh chun a fhorbairt , chun cinn agus a chomhordú ar réimse tionscnamh oiliúna sábháilteachta bia don Earnáil Bia na hÉireann. Tá an NHP atá cláraithe do CBL in Éirinn, 9535893H uimhir Clárú agus an seoladh gnó Cúirt na Mainistreach, Bloc B. Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.