Wprowadzaniu do krajowego PARTNERSTWO HIGIENY E-learning

Essential Bezpieczeństwa Żywności & Higiena Umiejętności (Poziom 1) Bed & Śniadanie Operatorzy

Podobnie jak w przypadku operatorów wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego, Operator B & Śniadanie zakładów są zobowiązani do przestrzegania następujących dwóch kluczowych elementów prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa żywności:

 • Wspólnot Europejskich (Higieny środków spożywczych) Regulamin 2006
  • (SI nr 369 z 2006) (Poprawki wprowadzone przez SI. W 380 0f 2009)
 • Wspólnot Europejskich (General Food Law) Regulamin 2007
  • (SI nr 747 z 2007)

Ten przegląd zapewni Ci niezbędne informacje w ramach każdej z następujących pozycji; Higieny, Możliwość śledzenia, Szkolenia Bezpieczeństwa Żywności, Regulamin odpady żywnościowe & Certyfikacja

Higieny

Pierwszy zestaw rozporządzeń w sprawie higieny środków spożywczych, zobowiązuje operatorów przedsiębiorstw spożywczych do wykonania rozporządzenia UE 852/2004. Przedstawia higieny i bezpieczeństwa żywności dla wszystkich firm. Wszystkie podmioty sektora spożywczego, w tym osób prowadzących B & Śniadanie są zobowiązani do zarejestrowania swojej działalności z Health Service Executive (HSE). Environmental Health Officer (EHO) z HSE będzie doradzać B & Śniadanie Operator żadnych konkretnych wymogów, które będą im potrzebne do wykonania, gdyż jest to uzależnione od zakresu ich działalności przygotowywania żywności. Część ogólne wymogi higieny, jest możliwość i zdolność do utrzymywania żywności w odpowiedniej temperaturze na różnych etapach procesu produkcji i być w stanie monitorować tych temperaturach. The level of detail in temperature monitoring will depend on the type and scope of the food preparation activities being performed within the Bed & Śniadanie pracy.

Możliwość śledzenia

Drugi zestaw przepisów dotyczących ogólnego prawa żywnościowego zobowiązuje operatorów sektora spożywczego w celu wykonania rozporządzenia UE 178/2002. To wymaga, aby podmioty działające na rynku żywności w miejsce systemu i procedur śledzenia żywności stosowanych w branży spożywczej i być w stanie zapewnić, że informacje Environmental Health Officer. B & Śniadanie operatorów muszą być w stanie śledzić posiłki serwowane z powrotem do klientów dla dostawców produktów. Oznacza to prowadzenie ewidencji środków spożywczych zakupionych w tym

 • Nazwa i adres dostawcy
 • daty kupna / sprzedaży na wynos
 • Żywność typu

Aż B&BS są również domy prywatne, Podstawowym wymogiem jest, że musi istnieć jasny podział żywności do konsumpcji przez członków rodziny od żywności są przechowywane i przygotowywane wyłącznie dla gości Pokoje & Śniadanie pracy jako wymóg, aby skompilować i utrzymania bezpieczeństwa żywności i zapisy stosuje się tylko do śledzenia żywności serwowane dla gości.

Szkolenia Bezpieczeństwa Żywności

Bed and Breakfast imageJest to wymóg prawny, że pracownicy lub członków rodziny, udział w przygotowaniu żywności w operacji Pokoje gościnne są przeszkoleni i / lub nadzorowanych odpowiednio do jego charakteru pracy. Odpowiedzialność za nadzór i szkolenia personelu lub członków rodziny należy do operatora B & Śniadanie pomieszczeń.

Narodowy partnerstwie Higieny Essential Bezpieczeństwa Żywności & Hygiene Skills eLearning course is based on the Guide to Food Safety Training – Level 1 which has been published by the Food Safety Authority of Ireland. The course will enable you to gain a comprehensive understanding of the hygiene conditions and practices which must be strictly adhered to during each stage of the food production process. The application of these key principles will play a critical role in ensuring the provision of safe food for your guests.

The course will also introduce you to a range of templates designed by the Food Safety Authority of Ireland to aid the process of recording and maintaining the traceability of food and other food safety records. W Learning Unit 7 kursu będziesz musiał dokonać krótkiego ćwiczenia w praktycznym stosowaniu z kluczowych punktów nauki zawarte w ramach. This exercise will focus on the completion of the records that must be available for inspection during the annual monitoring visit by the Environmental Health Officer. These records should reflect the type and scope of the food preparation activities being performed within your Bed & Śniadanie pomieszczeń. To ćwiczenie okaże się nieocenione, dostarczy Ci wiedzy i kompetencji wymaganych do wykonania i utrzymania wymaganego bezpieczeństwa żywności i rekordy śledzenia na bieżąco na.

What Is the Purpose of the Guide to Food Safety Training Level 1?
This guide describes the standard of food safety training required of all food workers within the Food Service or Food Retail Sectors including B & B operations. Zawiera informacje na temat tego, co pracownicy powinni być w stanie zrobić w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności w zależności od:

 • swoich kompetencji
 • tego, czy pracują w miejscu o dużym lub niskiego ryzyka
 • the length of time they have been working in the food sector

Do kogo Przewodnik Zastosuj?
All food handlers who work in the food service or retail sectors including B & B operations whether they are employed on a full time or part time basis.

Poziom 1 (Indukcja)

Ten poziom jest podzielony na dwa etapy. Stage I outlines what all employees must be able to demonstrate before they start handling food in a Bed & Śniadanie pomieszczeń.

Poziom 1, Etap I – Umiejętności Bezpieczeństwa Żywności Podsumowanie

Stage I describes the food safety skills required of Proprietors, Family Members and or Employees before they handle food in Bed & Śniadanie pomieszczeń.

The following is a list of the nine food safety skills that Proprietors, Family Members and or Employees involved in food handling in a Bed & Breakfast Premises should demonstrate.

 1. Odzież i utrzymać jednolite / odzieży ochronnej higieniczny
 2. Utrzymanie wysokiego poziomu mycia rąk
 3. Utrzymanie wysokiego standardu higieny osobistej
 4. Wykazać właściwej praktyki higieny, jeśli cierpi na dolegliwości / chorób, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności
 5. Unikać niehigieniczne praktyki w operacji żywności
 6. Wykazać bezpieczne praktyki z żywnością
 7. Wyposażenie Utrzymanie pracowników w higienicznych warunkach
 8. Przestrzegaj znaków bezpieczeństwa żywności
 9. Keep obszary pracy czystą


Poziom 1, Etap II – Umiejętności Bezpieczeństwa Żywności Podsumowanie
Having been trained to Stage I, Stage II provides information on what you and your employees need to know after they have been working in your premises for a month. Even though they will have had training at this stage they will require supervision to ensure that they are demonstrating good food safety practices.

Poniżej znajduje się lista 11 food safety skills to be demonstrated by Proprietors, Family Members and or Employees of a Bed & Breakfast Premises at this stage:

 1. Demonstrate their legal responsibility in ensuring safe food for the Guests of a Bed & Śniadanie pomieszczeń
 2. Uznanie, jak żywność może być zagrożone przez działanie chemiczne, fizycznych i biologicznych zagrożeń
 3. Wykazać się zrozumieniem zanieczyszczeń krzyżowych i praktyki higieny, niezbędne, aby zapobiec
 4. Wyjaśnij różnicę między działalnością wysokiego i niskiego ryzyka
 5. Unikaj niepotrzebnego obrocie żywnością, naczynia i powierzchni żywności
 6. W przypadku gdy zastosowanie do pracy, rejestracji temperatury żywności zgodnie z wymogami
 7. Prowadzenia odpowiednich rejestrów bezpieczeństwa żywności
 8. Keep szkodników z ruchem żywności i działać odpowiedni system usuwania odpadów
 9. Podjęcie działań, gdy świadomość niehigieniczne praktyki, które może zagrozić bezpieczeństwu żywności na ryzyko
 10. Współpraca z upoważnionych funkcjonariuszy służb
 11. W przypadku gdy zastosowanie do pracy, dostaw sprawdzić odpowiednio

Pobierz FSAI Poziom 1 – Umiejętności indukcyjne Bezpieczeństwa Żywności Szkolenia

Certyfikacja

Świadectwo ukończenia można pobrać po zakończeniu Essential Bezpieczeństwa Żywności & Higiena Umiejętności (Poziom 1) Oczywiście. Będzie to rekord, który z powodzeniem ukończyła kurs w oparciu o wymagania zawarte w przewodniku dla Bezpieczeństwa Żywności szkoleń 1 - Etap I i ​​Etap II. Niniejszy podręcznik został opublikowany przez Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Irlandii.

Przepisy dotyczące odpadów żywności

Przepisy te mają zastosowanie do każdego przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące więcej niż 50 kg odpadów spożywczych w tygodniu. B & Śniadanie zakładów, w których mniej niż 4 Pokoje są zwolnieni z tego rozporządzenia, ale operatorzy B&terenie B 5 lub 6 sypialnie są o kontakt z lokalnymi władzami, aby ustalić, czy wchodzą one w zakres 50 kg limit szczególnie jeśli mają one również służyć kolację. Firmy produkujące mniej niż 50 kg nadano kolejne lata, aby ich dom w porządku, ale tylko wtedy, gdy wysłane pisemne oświadczenie do władz lokalnych w tym zakresie przed 1 lipca 2010 termin.

Jak Czy przepisy dotyczące odpadów Food być egzekwowane ?

Jeśli przepisy mają zastosowanie do Ciebie, funkcjonariuszy organów od lokalnego powiatu lub rada miasta ma prawo do wprowadzenia pomieszczeń i sprawdzić, czy zgodne z prawem. Twoje władze lokalne mogą także wymagać, aby Sporządzenia sprawozdania z wdrożenia lub roczne sprawozdania opisujące, w jaki sposób są zarządzania odpadów spożywczych. Sprawozdanie to powinno dostarczyć informacji na temat typu, pochodzenia i ilości wytwarzanych odpadów spożywczych, ustalenia w zakresie zarządzania i przeznaczenia odpadów spożywczych, ilości przeznaczonej do recyklingu , środków przyjętych w celu zmniejszenia ilości odpadów żywności w ciągu roku.

The Relationship between the Food Waste Regulations and Food Safety and Hygiene Standards and Guidelines

Podczas gdy odpady żywnościowe Regulaminu i Higieny Żywności Regulamin dwa odrębne podmioty, Należy podkreślić, że przepisy dotyczące odpadów żywności nie są sprzeczne w jakikolwiek sposób w zakresie bezpieczeństwa żywności i higieny, standardów i wytycznych określonych w zasadniczych Bezpieczeństwa Żywności & Higiena Umiejętności (Poziom 1) Kurs e-learning.

Koszt kursu: €40.00 (Inc. VAT @23%)

Visa Credit payments supported by WorldPay Mastercard payments supported by WorldPay Laser payments supported by WorldPay American Express payments supported by WorldPay WorldPay Payments Processing

Course cost includes VAT @23%, rekrutacji online i usług wsparcia

Zaloguj się / Zarejestruj się do e-learning dla Bed & Śniadanie Operatorzy

Bed and Breakfast image

Charakterystyka kursu

 • Dostępne tylko on-line
 • musi być zakończone w ciągu sześć tygodni z rejestracji on-line.
 • Zawiera audio, wizualnych i interaktywnych funkcji.
 • Zorganizowany w formie modułowej i zawiera siedem różnych jednostek uczenia się.
 • Każda jednostka kształcenia ma jasno określone cele nauczania i obejmuje szereg pytań wielokrotnego wyboru, aby przetestować i wzmocnienia uczenia się
 • Projekt może zostać wchłonięta w krótkich sesji około jednej godziny lub mniej
 • Mogą być dostępne 24 godzin dziennie
 • Nie powinno trwać dłużej niż 9 godzin do zakończenia wszystkich modułów kursu
 • Uczący się musi wypełnić każda jednostka uczenia się i zapewniają prawidłową odpowiedź na pytania związane przed przejściem do następnej jednostki uczenia się.
 • Jednostki uczenia się musi następować w kolejności
 • Uczący się będą musieli wypełnić kilka przykładowych szablonów ds. Bezpieczeństwa Żywności w Learning Unit 7.

Certyfikacja

 • Zapis szkolenia w formie certyfikatu można pobrać po pozytywnym ukończeniu kursu.

Zarejestruj się w hotelu

 • Bezpieczne hasło dostępu do kursu
 • Hasło zostanie wydany po uiszczeniu opłaty za kurs
 • Bezpieczne płatności kartą kredytową lub debetową akceptowane on-line
 • Rejestracja on-line / proces rejestracji
 • Jeśli terminie sześciu tygodni mogą ukończyć kurs jest przekroczony dostępu do kursu wygaśnie i płatności pełnej opłaty za kurs i ponownej rejestracji będą wymagane w celu ukończenia kursu.

Wymagania systemowe

 • Przeglądarka internetowa: Kursów e-learning powinien działać w każdej nowoczesnej przeglądarce internetowej, jednak to będzie działać w przeglądarce Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+ i Google Chrome 5+. Twoja przeglądarka powinna mieć zarówno cookies i JavaScript. Są to zazwyczaj domyślnie włączone.
 • Adobe Reader 9+ do odczytu plików PDF
 • Adobe Flash Player 10+ do odtwarzania plików wideo
 • Obie aplikacje Adobe wymienionych powyżej można pobrać nieodpłatnie z www.adobe.com
PZH Partnerstwa jest nazwą handlową dla partnerstwie z agencji rządowych i przedstawicieli przemysłu wyborcze, która powstała w celu rozwijania , promowanie i koordynowanie różnych inicjatyw szkoleniowych dla bezpieczeństwa żywności w Irlandii spożywczego. NHP zarejestrowany do celów VAT w Irlandii, 9535893H Numer rejestracyjny i adres prowadzenia działalności jest Abbey Court, Blok B. Abbey Street Lower, Dublin 1.