RÉAMHRÁ leis an COMHPHÁIRTÍOCHT SLÁINTEACHAS NÁISIÚNTA's CÚRSA E-FOGHLAMA

SÁBHÁILTEACHT BIA RIACHTANACH & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) le haghaidh tithe tábhairne CEADAITHE FÁILTE IRELAND

Mar aon le hoibreoirí na n gach gnó bia, Owners, Managers & Employees of Pubs providing food/food service at any level are required to comply with the following two key elements of Food Safety Legislation:

 • Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Sláinteachas Earraí Bia) Rialacháin 2006
  • (IR Uimh 369 de 2006) (Arna leasú ag IR. I 380 0f 2009)
 • Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dlí Ginearálta Bia) Rialacháin 2007
  • (IR Uimh 747 de 2007)

This overview will provide the necessary background information under each of the following headings; Sláinteachas, Inrianaitheacht, Oiliúint Sábháilteachta Bia, Food Waste Regulations & Deimhniú

Sláinteachas

oibleagáid ar an chéad sraith de na rialacháin maidir le Sláinteachas Earraí Bia oibreoirí gnólachtaí bia chun déanamh de réir Rialachán AE 852/2004. Léiríonn sé seo na ceanglais sláinteachais bia agus sábháilteachta do gach gnó bia. Gach gnóthaí bia, including Pubs, serving food are required to register their business with the Health Service Executive (FSS). An t-Oifigeach Sláinte Comhshaoil (OSC) from the HSE will advise the Pub management of any specific requirements that they will need to comply with as this is dependent on the scope of their food preparation activities. Tá cuid de na ceanglais sláinteachais ghinearálta an áis agus an cumas a choimeád ar bun ag an teocht cheart bianna i rith na céimeanna éagsúla den phróiseas táirgthe agus a bheith in ann monatóireacht a dhéanamh ar na teochtaí. The level of detail in temperature monitoring will depend on the type and scope of the food preparation activities being performed within the Pub operation.

Inrianaitheacht

oibleagáid ar an dara sraith de rialacháin maidir le Dlí Ginearálta Bia oibreoirí gnó bia a chomhlíonadh Rialachán AE 178/2002. Éilíonn seo go n-oibreoirí gnó bia a bheith i bhfeidhm córas agus nósanna imeachta maidir le rianú bia a úsáidtear i ngnó an bhia agus a bheith in ann an fhaisnéis sin ar fáil don Oifigeach Sláinte Chomhshaoil.

gá le hoibrithe bia a bheith in ann an bia a sheirbheáil lorg do chustaiméirí ar ais go dtí na soláthraithe na dtáirgí. Ciallaíonn sé seo le taifid a choinneáil de na bianna a ceannaíodh lena n-áirítear

 • Ainm agus seoladh an tsoláthraithe
 • Seachadadh dátaí / ceannach
 • Cineál Bia

Oiliúint Sábháilteachta Bia

Fáilte Ireland Approved Pubs image

It is a legal requirement that all employees involved in the preparation of food in a Pub are trained and/or supervised commensurate with their work activity. The responsibility for the supervision and training of staff lies with the operator of the Pub.

The National Hygiene Partnership’s Essential Food Safety & Hygiene Skills eLearning course is based on the Guide to Food Safety Training – Level 1 which has been published by the Food Safety Authority of Ireland. The course will enable the learner to gain a comprehensive understanding of the hygiene conditions and practices which must be strictly adhered to during each stage of the food production process. Beidh cur i bhfeidhm na bprionsabal sin príomh ról ríthábhachtach a áirithiú go soláthraítear bia atá sábháilte don tomhaltóir.

The course will also introduce the learner to a range of templates designed by the Food Safety Authority of Ireland to aid the process of temperature monitoring and maintaining the traceability of food and other food safety records. I Aonad Foghlama 7 of the course the learner will be required to conduct a brief exercise in the practical application of the key learning points contained in the course. This exercise will focus on the completion of the records that must be available for inspection during the annual monitoring visit by the Environmental Health Officer. This exercise will prove to be invaluable as it will provide the learner with the knowledge and competency required to complete and maintain the required food safety and traceability records on an on-going basis.

Cad é is cuspóir an Treoir seo?

Cuirtear síos sa treoir seo le caighdeán na hoiliúna sábháilteachta bia de dhíth ar gach oibrí bia laistigh den tSeirbhís Bia nó Bia Earnáil Miondíola. Soláthraíonn sé eolas ar cad ba chóir d'fhostaithe a bheith in ann a dhéanamh i dtaca le sábháilteacht bia ag brath ar:

 • a leibhéal freagrachta
 • an bhfuil siad ag obair i réimse ard nó íseal-riosca
 • the length of time they have been working in the food sector

Chun Cé An bhfuil an Treoir seo Isteach?

All food handlers who work in the food service or retail sectors whether they are employed on a full time or part time basis or on work experience.

Leibhéal 1 (Ionduchtú)

Tá an leibhéal seo roinnte ina dhá chéim. Stage I outlines what all employees must be able to demonstrate before they start handling food in a Pub environment.

Leibhéal 1, Céim I – Scileanna Sábháilteachta Bia Achoimre

Stage I describes the food safety skills required of employees before they are allowed to handle food.
The following is a list of the nine food safety skills that all employees involved in food preparation and service in a Pub should demonstrate.

 1. Caith agus éide / éadaí cosanta a choimeád ar bun go sláinteach
 2. Chothabháil ar ardchaighdeán a lámh-níocháin
 3. Chothabháil ar ardchaighdeán sláinteachais phearsanta
 4. Léiriú chleachtais sláinteachais a cheartú má tá ag fulaingt ó tinnis / galair ad'fhéadfadh cur isteach ar shábháilteacht bia
 5. cleachtais Seachain míshláinteacha in oibríocht bia
 6. Léiríonn dea-láimhseáil shábháilte bia
 7. áiseanna foirne a choinneáil i riocht sláintiúil
 8. Géill comharthaí sábháilteachta bia
 9. Coinnigh réimsí oibre glan


Leibhéal 1, Céim II – Scileanna Sábháilteachta Bia Achoimre

Having been trained to Stage I, Stage II provides information on what the employees need to know after they have been working in your premises for a month. Even though they will have had training at this stage they will require supervision to ensure that they are demonstrating good food safety practices.

Seo a leanas liosta de na 11 food safety skills to be demonstrated by the Pub Managers and Employees involved in the preparation and service of food at this stage:

 1. Léiriú an fhreagracht dhlíthiúil a chinntiú bia atá sábháilte do na haíonna, custaiméirí, fhoireann agus do thomhaltóirí eile
 2. Aithint conas is féidir le bia a chur i mbaol ag ceimiceacha, guaiseacha fisiceacha agus bitheolaíoch
 3. Tuiscint a léiriú ar traséilliú agus an chleachtais sláinteachais is gá chun é a chosc
 4. Mínigh an difríocht idir gníomhaíochtaí ard agus a mbaineann riosca íseal
 5. Neamhriachtanach a sheachaint láimhseáil bia, bia agus dromchlaí uirlisí
 6. Más infheidhme maidir leis an bpost, taifead an teocht an bhia mar is gá
 7. Coinnigh taifead a sábháilteacht bia is cuí
 8. lotnaidí Coinnigh as oibriú bia agus maidir le córas diúscartha dramhaíola feidhmiú sásúil
 9. Gníomhú nuair ar an eolas faoi na cleachtais míshláinteach a d'fhéadfadh a chur ar shábháilteacht bia i mbaol
 10. Comhoibriú le oifigigh fhorfheidhmithe údaraithe
 11. Más infheidhme maidir leis an bpost, seachadtaí seiceáil go cuí

Download Leibhéal FSAI 1 – Oiliúint Ionduchtúcháin Scileanna Sábháilteachta Bia

Deimhniú
Is féidir le Deimhniú Críochnaithe a íoslódáil luath is a chuirfear um Shábháilteacht Bia Riachtanach & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) cúrsa. Beidh sé seo a úsáid mar thaifead go bhfuil an bhfoghlaimeoir i gcrích go sásúil ar chúrsa oiliúna bunaithe ar na ceanglais atá sa Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann Treoir maidir le Sábháilteacht Bia Oiliúint Leibhéal 1, Céim I agus II Céim

Na Rialacháin Dramhaíola Bia

Baineann na rialacháin le haon ghnó bia níos mó ná 50kg de dhramhaíl bhia in aghaidh na seachtaine. oifigigh Forfheidhmithe ón gcontae áitiúil nó comhairle cathrach i dteideal dul isteach san áitreabh agus seiceáil go bhfuil na Asraonta Miondíola Bia chloí leis an reachtaíocht.

The local authority may also require the Food Premises to produce an implementation report or annual report detailing how it is managing its food waste. Ba cheart an tuarascáil seo faisnéis ar fáil maidir leis an gcineál, tionscnaimh agus méid na dramhaíola a ghintear bia, na socruithe bainistíochta agus an ceann scríbe na dramhaíola bia, an gcainníocht a sheoladh le haghaidh rothaíochta ath-, na bearta arna nglacadh chun laghdú ar dhramhaíl bia i rith na bliana.

An Gaol idir na Dramhaíola Rialacháin um Bia agus an tAcht um Shábháilteacht Bia & Rialacháin Sláinteachais, Caighdeáin agus Treoirlínte

Cé go bhfuil na Dramhaíola Rialacháin um Bia agus na Rialacháin Sláinteachais Bia dhá aonán ar leith, ba chóir é a thabhairt ar aird nach dtugann na rialacháin dramhaíl bhia coimhlint ar bhealach ar bith leis na sábháilteachta bia agus sláinteachais rialacháin, standards and guidelines outlined in the Essential Food Safety & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) eLearning course.

Costas an Chúrsa: €40.00 (Inc. VAT @23%)

Visa Credit payments supported by WorldPay Mastercard payments supported by WorldPay Laser payments supported by WorldPay American Express payments supported by WorldPay WorldPay Payments Processing

Course cost includes VAT @23%, ar líne a rollú agus seirbhísí tacaíochta

Logáil isteach / Sign Up a E-Learning Cúrsa do Ceadaithe Fáilte Ireland Tábhairní

General Food Workers rimage

Gnéithe Cúrsa

 • Ar fáil ar-líne ach
 • Ní mór a chríochnú laistigh sé seachtaine as ar-líne rollú.
 • Tá fuaime, ghnéithe amhairc agus idirghníomhach.
 • Struchtúrtha i bhformáid modúlach agus tá sé aonad foghlama éagsúla.
 • Tá gach aonad foghlama atá sainmhínithe go soiléir cuspóirí foghlama agus a chuimsíonn raon ceisteanna ilroghnacha iad a thástáil agus a threisiú foghlama
 • Deartha chun a shú i seisiún gearr de thart ar uair an chloig amháin nó níos lú
 • Is féidir é a rochtain 24 uair an chloig in aghaidh an lae
 • Níor chóir a bheith níos faide ná 9 uair an chloig a chur i gcrích gach modúil cúrsa
 • Ní mór don fhoghlaimeoir iomlán gach aonad foghlama agus an freagra ceart a chur ar fáil ar na ceisteanna a bhaineann roimh dul ar aghaidh leis an t-aonad eile foghlama.
 • Ní mór an aonaid foghlama a bheidh le leanúint d'fhonn línte

Deimhniú

 • Is féidir le taifead ar oiliúint i bhfoirm ar dheimhniú a íoslódáil ar a chríochnú an cúrsa go sásúil.

Sign Up Gnéithe

 • Focal faire rochtain a fháil ar chúrsa
 • Beidh Pasfhocal a eisiúint ar a íoc na táille an chúrsa
 • Faighte creidmheasa nó cárta dochair glacadh íocaíochtaí ar-líne
 • Ar-líne bpróiseas clárúcháin rollú /
 • Beidh Má tá an fráma ama de shé seachtaine cheadaítear go gcomlánaíonn tú an cúrsa thar rochtain ar an gcúrsa a bheidh in éag agus an táille gcúrsa iomlán agus ath-clárú a bheith ag teastáil chun an cúrsa a chríochnú.

Riachtanais Chórais

 • Brabhsálaí Gréasáin: Ba cheart na cúrsaí ríomhfhoghlaim obair in aon bhrabhsálaí gréasáin nua-aimseartha, áfach, beidh sé ag obair in Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+ agus Google Chrome 5+. Ba chóir do bhrabhsálaí a bheith chomh maith agus dá fianáin javascript ar chumas. Tá siad seo ar chumas de ghnáth de réir réamhshocraithe.
 • Adobe Reader 9+ le haghaidh léamh Comhaid PDF
 • Adobe Flash Player 10+ chun seinm comhaid físe
 • Is féidir an dá iarratas Adobe atá liostaithe thuas a íoslódáil saor in aisce ó www.adobe.com
Tá an Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais an t-ainm trádála do Chomhpháirtíocht na Gníomhaireachtaí Rialtais agus Ionadaithe Tionscal Comhlachtaí a bunaíodh chun a fhorbairt , chun cinn agus a chomhordú ar réimse tionscnamh oiliúna sábháilteachta bia don Earnáil Bia na hÉireann. Tá an NHP atá cláraithe do CBL in Éirinn, 9535893H uimhir Clárú agus an seoladh gnó Cúirt na Mainistreach, Bloc B. Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.