RÉAMHRÁ leis an COMHPHÁIRTÍOCHT SLÁINTEACHAS NÁISIÚNTA's CÚRSA E-FOGHLAMA

SÁBHÁILTEACHT BIA RIACHTANACH & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) FOR HEALTH SECTOR FOOD WORKERS

This Essential Food Safety & Hygiene Skills e-Learning Course is designed for Health Sector Food Workers. All food health establishments are required to comply with key Food Safety Legislation.

 • Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Sláinteachas Earraí Bia) Rialacháin 2006
  • (IR Uimh 369 de 2006) (Arna leasú ag IR. I 380 0f 2009)
 • Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dlí Ginearálta Bia) Rialacháin 2007
  • (IR Uimh 747 de 2007)

Cuirfidh sé seo forbhreathnú ar fáil duit an t-eolas cúlra is gá faoi gach ceann de na ceannteidil seo a leanas; Sláinteachas, Inrianaitheacht, Oiliúint, Bia Dramhaíola, Deimhniú

Sláinteachas
The first set of regulations on the Hygiene of Foodstuffs obliges operators of food businesses (including Hospitals and Nursing Homes within the Health Sector) to comply with EU Regulation 852/2004. Léiríonn sé seo na ceanglais sláinteachais bia agus sábháilteachta do gach gnó bia. Tá cuid de na ceanglais sláinteachais ghinearálta an áis agus an cumas a choimeád ar bun ag an teocht cheart bianna i rith na céimeanna éagsúla den phróiseas táirgthe agus a bheith in ann monatóireacht a dhéanamh ar na teochtaí. Beidh an leibhéal mionsonraithe i monatóireacht a dhéanamh ar teocht ag brath ar an gcineál agus scóip na gníomhaíochtaí ullmhúcháin bia á chomhlíonadh.

Inrianaitheacht
oibleagáid ar an dara sraith de rialacháin maidir le Dlí Ginearálta Bia oibreoirí gnó bia a chomhlíonadh Rialachán AE 178/2002. Éilíonn seo go n-oibreoirí gnó bia a bheith i bhfeidhm córas agus nósanna imeachta maidir le rianú bia a úsáidtear i ngnó an bhia agus a bheith in ann an fhaisnéis sin ar fáil don Oifigeach Sláinte Chomhshaoil (OSC). Health Sector Food Workers need to be able to trace the food served to patients and other customers back to the suppliers of the products. Ciallaíonn sé seo le taifid a choinneáil de na bianna a ceannaíodh lena n-áirítear

 • Ainm agus seoladh an tsoláthraithe
 • Seachadadh dátaí / ceannach
 • Cineál Bia

Oiliúint Sábháilteachta Bia

Health Sector Food Workers imageIs riachtanas dlíthiúil go bhfuil na fostaithe go léir a bhaineann le hullmhú bia oilte agus / nó a mhaoirsiú comhchuimseach lena gníomhaíocht oibre. The responsibility for the supervision and training of staff lies with the management of the hospital and /or nursing home.

The design structure and content of the National Hygiene Partnership’s Essential Food Safety & Sláinteachas Scileanna (Level 1) eLearning course is based on the Guide to Food Safety Training – Level 1 foilsithe ag an Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

Cad é is cuspóir an Treoir seo?

This guide describes the standard of food safety training required of all food workers within the Health Sector. Soláthraíonn sé eolas ar cad ba chóir d'fhostaithe a bheith in ann a dhéanamh i dtaca le sábháilteacht bia ag brath ar:

 • a leibhéal freagrachta
 • an bhfuil siad ag obair i réimse ard nó íseal-riosca
 • an méid ama a bhí siad ag obair san earnáil

Chun Cé An bhfuil an Treoir seo Isteach?

All food handlers and non-food handlers who work in the sector whether they are full time or part time members of staff, oibrithe séasúracha nó ócáideach nó baill foirne deonach

Leibhéal 1 (Ionduchtú)

This level is split into two stages Stage I outlines what all employees must be able to demonstrate before they start handling food in a hospital or nursing home.

Leibhéal 1, Céim I – Scileanna Sábháilteachta Bia Achoimre

Stage I describes the food safety skills required of staff before they handle food in a Health Sector premises. Cé is féidir leis an bhfoireann a bhí ag an gcéim seo oiliúint, beidh siad ag teastáil maoirseacht lena chinntiú go bhfuil siad ag léiriú dea-chleachtais sábháilteachta bia.

The following is a list of the nine food safety skills that Food Workers should be able to demonstrate before starting to work in a Health Sector establishment.

 1. Caith agus éide / éadaí cosanta a choimeád ar bun go sláinteach
 2. Chothabháil ar ardchaighdeán a lámh-níocháin
 3. Chothabháil ar ardchaighdeán sláinteachais phearsanta
 4. Léiriú chleachtais sláinteachais a cheartú má tá ag fulaingt ó tinnis / galair ad'fhéadfadh cur isteach ar shábháilteacht bia
 5. cleachtais Seachain míshláinteacha in oibríocht bia
 6. Demonstrate safe food handling practices
 7. áiseanna foirne a choinneáil i riocht sláintiúil
 8. Géill comharthaí sábháilteachta bia
 9. Coinnigh réimsí oibre glan


Leibhéal 1, Céim II – Scileanna Sábháilteachta Bia Achoimre

Ag a oiliúint chun Céim I sula dtosaíonn tú ag obair, Stage II provides information on what your employees need to know after they have been working in your premises for a month. Cé go mbeidh do bhaill foirne a bhí ag an gcéim seo oiliúint a cheangal go mbeidh siad maoirseacht lena chinntiú go bhfuil siad ag
léiríonn dea-chleachtais sábháilteachta bia.

Seo a leanas liosta de na 11 food safety skills to be demonstrated by Health Sector employees at this stage:

 1. Demonstrate their legal responsibility in ensuring safe food for the Patients and other consumers
 2. Aithint conas is féidir le bia a chur i mbaol ag ceimiceacha, guaiseacha fisiceacha agus bitheolaíoch
 3. Tuiscint a léiriú ar traséilliú agus an chleachtais sláinteachais is gá chun é a chosc
 4. Mínigh an difríocht idir gníomhaíochtaí ard agus a mbaineann riosca íseal
 5. Neamhriachtanach a sheachaint láimhseáil bia, bia agus dromchlaí uirlisí
 6. Más infheidhme maidir leis an bpost, taifead an teocht an bhia mar is gá
 7. Coinnigh taifead a sábháilteacht bia is cuí
 8. lotnaidí Coinnigh as oibriú bia agus maidir le córas diúscartha dramhaíola feidhmiú sásúil
 9. Gníomhú nuair ar an eolas faoi na cleachtais míshláinteach a d'fhéadfadh a chur ar shábháilteacht bia i mbaol
 10. Comhoibriú le oifigigh fhorfheidhmithe údaraithe
 11. Más infheidhme maidir leis an bpost, seachadtaí seiceáil go cuí

Beidh an cúrsa ríomhfhoghlaim ar chumas an fhoghlaimeora chun tuiscint chuimsitheach ar na coinníollacha sláinteachais agus na cleachtais a chaithfidh a bheith cloí go docht leis le linn gach céim den phróiseas táirgthe bia. Beidh cur i bhfeidhm na bprionsabal sin príomh ról ríthábhachtach a áirithiú go soláthraítear bia atá sábháilte don tomhaltóir. The learner will also be introduced to a range of templates designed by the Food Safety Authority of Ireland to aid the process of recording and maintaining the food safety records that must be available for inspection by the EHO during the annual monitoring visit. Beidh an foghlaimeoir an t-eolas is gá a fháil ar chomh maith agus inniúlachta a chur i gcrích, agus na sábháilteachta bia de dhíth maidir le hinrianaitheacht agus taifid a choimeád ar bun ar bhonn leanúnach.
 
Download Leibhéal FSAI 1 – Oiliúint Ionduchtúcháin Scileanna Sábháilteachta Bia

Deimhniú
Is féidir le Deimhniú Críochnaithe a íoslódáil luath is a chuirfear um Shábháilteacht Bia Riachtanach & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) cúrsa. Beidh sé seo a úsáid mar thaifead go bhfuil an bhfoghlaimeoir i gcrích go sásúil ar chúrsa oiliúna bunaithe ar na ceanglais atá sa Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann Treoir maidir le Sábháilteacht Bia Oiliúint Leibhéal 1, Céim I agus II Céim.


Na Rialacháin Dramhaíola Bia
Baineann na rialacháin le haon ghnó bia níos mó ná 50kg de dhramhaíl bhia in aghaidh na seachtaine. Enforcement officers from the local county or city council are entitled to enter food premises and check that the food premises are complying with the legislation. The local authority may also require the premises to produce an implementation report or annual report detailing how it is managing its food waste. Ba cheart an tuarascáil seo faisnéis ar fáil maidir leis an gcineál, tionscnaimh agus méid na dramhaíola a ghintear bia, na socruithe bainistíochta agus an ceann scríbe na dramhaíola bia, an gcainníocht a sheoladh le haghaidh rothaíochta ath-, na bearta arna nglacadh chun laghdú ar dhramhaíl bia i rith na bliana.


An Gaol idir na Dramhaíola Rialacháin um Bia agus an tAcht um Shábháilteacht Bia & Rialacháin Sláinteachais, Caighdeáin agus Treoirlínte
Cé go bhfuil na Dramhaíola Rialacháin um Bia agus na Rialacháin Sláinteachais Bia dhá aonán ar leith, ba chóir é a thabhairt ar aird nach dtugann na rialacháin dramhaíl bhia coimhlint ar bhealach ar bith leis na sábháilteachta bia agus sláinteachais rialacháin, standards and guidelines outlined in the Essential Food Safety & Sláinteachas Scileanna (Leibhéal 1) eLearning course.

Costas an Chúrsa: €40.00 (Inc. VAT @23%)

Visa Credit payments supported by WorldPay Mastercard payments supported by WorldPay Laser payments supported by WorldPay American Express payments supported by WorldPay WorldPay Payments Processing

Course cost includes VAT @23%, ar líne a rollú agus seirbhísí tacaíochta

Logáil isteach / Sign Up to E-Learning Course for Health Sector Food Workers

Health Sector Food Workers image

Gnéithe Cúrsa

 • Ar fáil ar-líne ach
 • Ní mór a chríochnú laistigh sé seachtaine as ar-líne rollú.
 • Tá fuaime, ghnéithe amhairc agus idirghníomhach.
 • Struchtúrtha i bhformáid modúlach agus tá sé aonad foghlama éagsúla.
 • Tá gach aonad foghlama atá sainmhínithe go soiléir cuspóirí foghlama agus a chuimsíonn raon ceisteanna ilroghnacha iad a thástáil agus a threisiú foghlama
 • Deartha chun a shú i seisiún gearr de thart ar uair an chloig amháin nó níos lú
 • Is féidir é a rochtain 24 uair an chloig in aghaidh an lae
 • Níor chóir a bheith níos faide ná 9 uair an chloig a chur i gcrích gach modúil cúrsa
 • Ní mór don fhoghlaimeoir iomlán gach aonad foghlama agus an freagra ceart a chur ar fáil ar na ceisteanna a bhaineann roimh dul ar aghaidh leis an t-aonad eile foghlama.
 • Ní mór an aonaid foghlama a bheidh le leanúint d'fhonn línte

Deimhniú

 • Is féidir le taifead ar oiliúint i bhfoirm ar dheimhniú a íoslódáil ar a chríochnú an cúrsa go sásúil.

Sign Up Gnéithe

 • Focal faire rochtain a fháil ar chúrsa
 • Beidh Pasfhocal a eisiúint ar a íoc na táille an chúrsa
 • Faighte creidmheasa nó cárta dochair glacadh íocaíochtaí ar-líne
 • Ar-líne bpróiseas clárúcháin rollú /
 • Beidh Má tá an fráma ama de shé seachtaine cheadaítear go gcomlánaíonn tú an cúrsa thar rochtain ar an gcúrsa a bheidh in éag agus an táille gcúrsa iomlán agus ath-clárú a bheith ag teastáil chun an cúrsa a chríochnú.

Riachtanais Chórais

 • Brabhsálaí Gréasáin: Ba cheart na cúrsaí ríomhfhoghlaim obair in aon bhrabhsálaí gréasáin nua-aimseartha, áfach, beidh sé ag obair in Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+ agus Google Chrome 5+. Ba chóir do bhrabhsálaí a bheith chomh maith agus dá fianáin javascript ar chumas. Tá siad seo ar chumas de ghnáth de réir réamhshocraithe.
 • Adobe Reader 9+ le haghaidh léamh Comhaid PDF
 • Adobe Flash Player 10+ chun seinm comhaid físe
 • Is féidir an dá iarratas Adobe atá liostaithe thuas a íoslódáil saor in aisce ó www.adobe.com
Tá an Chomhpháirtíocht Náisiúnta Sláinteachais an t-ainm trádála do Chomhpháirtíocht na Gníomhaireachtaí Rialtais agus Ionadaithe Tionscal Comhlachtaí a bunaíodh chun a fhorbairt , chun cinn agus a chomhordú ar réimse tionscnamh oiliúna sábháilteachta bia don Earnáil Bia na hÉireann. Tá an NHP atá cláraithe do CBL in Éirinn, 9535893H uimhir Clárú agus an seoladh gnó Cúirt na Mainistreach, Bloc B. Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.