Polityka równości

The National Hygiene Partnership rejects discrimination because of age, disability, family status, gender, marital status, członków podróżującym, wyścig, kolor, wiara religijna, orientację seksualną czy status społeczno-ekonomiczny.

NHP policy and practice will promote equality of opportunity and seek to redress existing imbalances where they are identified. NHP will ensure that employees and students are free to perform their work in an environment free from physical or verbal threat, harassment and intimidation. Complaints will be investigated sensitively and resolved locally if possible. Jeżeli okoliczności tego wymagają, formalnych procedur dyscyplinarnych / skarga zostanie wywołany.

NHP is committed to the promotion of equality

• Through raising awareness of equality issues in delivering its programmes

• By evaluating current policies, procedure and practices in accordance with the principle of equality and relevant legislation.

• Poprzez zapewnienie świadczenia odpowiednich struktur wsparcia w celu ułatwienia studentom i pracownikom o szczególnych potrzebach.

• By establishing appropriate structures through which complaints may be investigated.

W ramach polityki NHP do wspierania integracji i różnorodności, Specjalne uczących wymagające podpór lub uzgodnień oceny uczenia się są o poinformowanie NHP z ich specyficznych potrzeb przy rezerwacji miejsca na program.

PZH Partnerstwa jest nazwą handlową dla partnerstwie z agencji rządowych i przedstawicieli przemysłu wyborcze, która powstała w celu rozwijania , promowanie i koordynowanie różnych inicjatyw szkoleniowych dla bezpieczeństwa żywności w Irlandii spożywczego. NHP zarejestrowany do celów VAT w Irlandii, 9535893H Numer rejestracyjny i adres prowadzenia działalności jest Abbey Court, Blok B. Abbey Street Lower, Dublin 1.