Publiczny Terminarz

(1) Management of Food SafetyRefresher Course

Dublin
May 2019 (date to be confirmed)

Zdjęcie dzięki uprzejmości Failte Irlandii

(2) Zarządzanie Higieny Żywności, Essential Guide do HACCP Zgodności

Lokalizacja
Data rozpoczęcia
Trener – Dane kontaktowe **
Cork
8-July-2019
Cork
10-Sept-2019
Cork
4-Nov-2019
Dublin
09-Sept-2019

** Prosimy o kontakt z trenerem bezpośrednio szczegóły dzień kursu i czasu trwania
 
PZH Partnerstwa jest nazwą handlową dla partnerstwie z agencji rządowych i przedstawicieli przemysłu wyborcze, która powstała w celu rozwijania , promowanie i koordynowanie różnych inicjatyw szkoleniowych dla bezpieczeństwa żywności w Irlandii spożywczego. NHP zarejestrowany do celów VAT w Irlandii, 9535893H Numer rejestracyjny i adres prowadzenia działalności jest Abbey Court, Blok B. Abbey Street Lower, Dublin 1.