Higieny Narodowego Komitetu Zarządzającego Partnerstwa

PZH partnerstwie Komitetu Zarządzającego ds. pochodzi z przedstawicieli organizacji członkowskich. Obecnie członkami komitetu zarządzającego zespół:

Komitet Zarządzający

Comdt. Paul Logan (retd)
Krzesło NHP
Narodowy partnerstwie Higieny
Ms. Elizabeth Mc Kenzie
Hon Secretary NHP
Letterkenny Institute of Technology (LyIT)
Ms. Clodagh Fitzgerald
Hon Treasurer NHP
Panie. John Harding
Programme Development Officer NHP
Athlone Institute of Technology (AIT)
Ms. Pauline Power, ACA
Permanent Administrator NHP
Narodowy partnerstwie Higieny
PZH Partnerstwa jest nazwą handlową dla partnerstwie z agencji rządowych i przedstawicieli przemysłu wyborcze, która powstała w celu rozwijania , promowanie i koordynowanie różnych inicjatyw szkoleniowych dla bezpieczeństwa żywności w Irlandii spożywczego. NHP zarejestrowany do celów VAT w Irlandii, 9535893H Numer rejestracyjny i adres prowadzenia działalności jest Abbey Court, Blok B. Abbey Street Lower, Dublin 1.